Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οι υπολογιστές και γενικότερα η τεχνολογία είναι πλέον μέρος της καθημερινότητας μας. Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει επηρεάσει ριζικά και το χώρο της Εκπαίδευσης. Οι νέες Τεχνολογίες είναι σε θέση να αλλάξουν σημαντικά την ισχύουσα κατάσταση στην Εκπαίδευση και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια μίας νέας παιδαγωγικής αντίληψης  υποστηρίζοντας βιωματικούς τρόπους μάθησης καθώς και την ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων. Επομένως, ο υπολογιστής καθίσταται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, 'Σκοπός της εισαγωγής  της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, και να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του , ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό εργαλείο και ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης. ( Πηγή: ΕΑΙΤΥ -Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης).
Αποφασίσαμε, λοιπόν, να δουλέψουμε το θέμα ' Μέσα Μεταφοράς και Κυκλοφοριακή Αγωγή, κυρίως, στηριζόμενοι στη χρήση Νέων Τεχνολογιών. 
Κύριος στόχος μας ήταν να αντιληφθούν τα παιδιά τη συμβολή των μέσων μεταφοράς στη μετακίνηση των ανθρώπων, και τους κανόνες ώστε να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο δρόμο. Γι αυτό το στόχο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΄Κυκλοφορώ με ασφάλεια΄όπου παρουσιάστηκε στα παιδιά βίντεο όλων των μέσων μεταφοράς, των κανόνων οδικής ασφάλειας, καθώς και το σεβασμό που οφείλουμε να δείχνουμε σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας.


Ο επόμενος μας στόχος ήταν να ανιχνεύσουμε όλα όσα γνωρίζουν τα παιδιά για το θέμα. Και δεν ήταν και λίγα. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό  kidspiration,  δημιουργήσαμε τον εννοιολογικό χάρτη του θέματος, όλα όσα, δηλαδή, γνωρίζουν τα παιδιά για το θέμα.


Χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το λογισμικό Tux Paint τα παιδιά πειραματίστηκαν μέσα από αυτό και ζωγράφισαν το αγαπημένο τους μέσο μεταφοράς με εναλλακτικό τρόπο.

Οι  επόμενες δραστηριότητες είχαν ως στόχο να καλλιεργήσουν  στα παιδιά την κριτική τους σκέψη και να βρίσκουν λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος κάθε δραστηριότητας τα παιδιά έγραφαν τα ονόματά τους.
Επίσης, καθημερινά τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με το λογισμικό  'Κυκλοφορώ με ασφάλεια' πάντα σε ομάδες των δύο ώστε να προαχθεί η αλληλεπίδραση. 
Βεβαίως, δεν παραλείψαμε να κάνουμε και τις κατασκευές μας. Κατασκευάσαμε   αεροπλάνα ώστε να  συνδέσουμε  τις κατασκευές μας με το project του etwinning  και κυρίως με την επίσκεψη της αεροσυνοδού.Και ζωγραφίσαμε με τον παραδοσιακό τρόπο το αγαπημένο μας μέσο μεταφοράς.
Κατασκευάσαμε, επίσης, και ζωγραφίσαμε φωτεινούς σηματοδότες και σήματα 

Τέλος, αφού τα παιδιά συνειδητοποίησαν τη σημασία του ΄' Σταμάτη' και του ' Γρηγόρη', διαβάσαμε μία ιστορία και τα παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιούνταν στην τάξη παράλληλα με τις δραστηριότητες με την χρήση των ΤΠΕ. Όσο η κάθε ομάδα δούλευε στον υπολογιστή, η υπόλοιπη τάξη πραγματοποιούσε τις δραστηριότητες χωρίς την χρήση ΤΠΕ. Το σίγουρο είναι ότι όσο διήρκησε το συγκεκριμένο θέμα, τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν  και σύμφωνα με τα λεγόμενά τους ' το ωραιότερο μάθημα που έχουμε κάνει! ' 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...