Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Δημιουργία κούκλας. Συνεργατική δραστηριότητα Etwinning

Τα παιδάκια της Μπουμπούς και της Μπαμπαλούς ξεκίνησαν από το 1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής. Δείτε - σε παρουσίαση Prezi τη διαδικασία κατασκευής τους (σώματα και κεφαλάκια)
και να πώς επέστρεψαν σήμερα στο Νηπιαγωγείο μας ολοκληρωμένα αφού πέρασαν από την Κέα και το Αιγάλεω:

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2015 - 2016 θα γίνουν 2 - 19 Ιουνίου 2015.

Ημέρες και ώρες εγγραφών:

2 - 3 Ιουνίου: 12:30 - 13:30

5 - 15 Ιουνίου: 12:30 - 13:30

16 - 19 Ιουνίου: 8:30 - 12:30


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...