Κυριακή 14 Ιουνίου 2015

Δημιουργία κούκλας. Συνεργατική δραστηριότητα Etwinning

Τα παιδάκια της Μπουμπούς και της Μπαμπαλούς ξεκίνησαν από το 1ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής. Δείτε - σε παρουσίαση Prezi τη διαδικασία κατασκευής τους (σώματα και κεφαλάκια)
και να πώς επέστρεψαν σήμερα στο Νηπιαγωγείο μας ολοκληρωμένα αφού πέρασαν από την Κέα και το Αιγάλεω:

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2015 - 2016

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2015 - 2016 θα γίνουν 2 - 19 Ιουνίου 2015.

Ημέρες και ώρες εγγραφών:

2 - 3 Ιουνίου: 12:30 - 13:30

5 - 15 Ιουνίου: 12:30 - 13:30

16 - 19 Ιουνίου: 8:30 - 12:30


Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Παίζω και μαθαίνω στο διαδίκτυο

 Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το βιβλίο σε μορφή pdf

Τα μικρότερα παιδιά, σήμερα, χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε µία όλο και περισσότερο νεαρή ηλικία. Γι’αυτό το λόγο, το Insafe εξέδωσε ένα βιβλίο 30 σελίδων με το οποίο επιδιώκει να εισαγάγει έννοιες της σύγχρονης τεχνολογίας, στο  καθηµερινό λεξιλόγιο και τις  δραστηριότητες των Λιλιπούτειων φίλων μας.
Αν και αυτό το βιβλίο δραστηριοτήτων προσφέρει στα παιδιά, ηλικίας από 4 έως 8 ετών, 30 σελίδες διασκέδασης και παιχνιδιών, τους καθοδηγεί επίσης να ακονίσουν τις βασικές γλωσσικές, µαθηµατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δεξιότητές τους. 

Τους δίνει µία σύντοµη µατιά της επίδρασης που µπορεί να έχει η σύγχρονη τεχνολογία στην καθηµερινή τους ζωή. Πάνω από όλα, προσφέρει µία ευκαιρία σε γονείς και εκπαιδευτικούς να καθίσουν και να συζητήσουν µε τα παιδιά τους αυτά τα σηµαντικά ζητήµατα.

Αν και το βιβλίο δραστηριοτήτων (απευθείας σύνδεσμος σταΕλληνικά) δηµιουργήθηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα µικρά παιδιά να µπορούν να απολαµβάνουν και να παίζουν τα παιχνίδια µόνα τους, πολλές από τις ασκήσεις έχουν ένα βαθύτερο επίπεδο. Το εγχειρίδιο προσπαθεί να ενθαρρύνει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να µιλήσουν µε τα παιδιά και τους µαθητές τους, για ζητήµατα όπως η ιδιωτικότητα και η σύγχρονη τεχνολογία, ξεκινώντας από µία πολύ µικρή ηλικία, καθώς αυτά τα ζητήµατα, παίζουν, αναµφισβήτητα, ήδη ένα σηµαντικό ρόλο στη ζωή τους.


Ο πίνακας, στη σελίδα 4, προσφέρει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς µία επισκόπηση όλων των θεµάτων που πραγµατεύεται το βιβλίο και των ασκήσεων που το συνοδεύουν. Επιπλέον πληροφορίες  υπάρχουν στο www.saferinternet.org. Σας ενθαρρύνουµε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, καθώς θα σας προσφέρουν  επαρκείς πληροφορίες, σχετικά µε τους παιδαγωγικούς στόχους, που υπάρχουν πίσω από κάθε παιχνίδι και τα µηνύµατα, που ευελπιστούµε, ότι θα λάβουν τα παιδιά.

Σχετικά με το Insafe

Το Insafe καθιερώθηκε το 2004 ως το δίκτυο βελτίωσης της πληροφόρησης στο πλαίσιο της κατεύθυνσης του Προγράµµατος Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήµερα, το Insafe αποτελείται από ένα κέντρο ενηµέρωσης, µία γραµµή βοήθειας και µία επιτροπή νεολαίας σε 30 χώρες της Ευρώπης και πέρα από αυτή, καθώς και µία πανευρωπαϊκή επιτροπή νεολαίας που συνεδριάζει µία φορά ετησίως. Επιπλέον πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο www.saferinternet.org. Το Πρόγραµµα Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ξεκίνησε το 1999, επιδιώκει την προστασία των νέων online και την προώθηση της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης της online τεχνολογίας.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει γραµµές δράσης για:

• Την αύξηση της πληροφόρησης του κοινού
• Την καταπολέµηση εναντίον του παράνοµου επιβλαβούς online  περιεχοµένου 
• Την εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου online περιβάλλοντος
• Την καθιέρωση µίας βάσης δεδοµένων, σχετικά µε την ασφάλεια στο διαδίκτυο

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/saferinternet

Επιμέλεια και διόρθωση με δόκιμους όρους του μεταφρασμένου στα ελληνικά εντύπου από τη νηπιαγωγό Α. Καρύδη Πυρουνάκη

Πηγή: Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Συνεργατικό ψηφιακό βιβλίο "Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού"

Στα πλαίσια της εθνικής Etwinning συνεργασίας μας με 2 Νηπιαγωγεία (Αιγάλεω και Κέα) δημιουργήσαμε ένα συνεργατικό ψηφιακό βιβλίο.

Λίγα λόγια για τη διαδικασία από την  Etwinning συνεργάτιδά μας  κ. Θεώνη Καμπανά, νηπιαγωγό του 4ου Νηπιαγωγείου Αιγάλεω.
"Συνεχίζοντας το έργο μας, σειρά έχει η ψηφιοποίηση του παραμυθιού που επιλέξαμε.
Στη συγκεκριμένη δράση, αρχικά ο/η εκπαιδευτικός θα αφηγηθεί το παραμύθι στα παιδιά. Στη συνέχεια το παραμύθι θα χωριστεί σε τρία μέρη όσα και τα συνεργαζόμενα σχολεία. Τα παιδιά του πρώτου σχολείου θα ζωγραφίσουν σε ομάδες το κομμάτι που τους αντιστοιχεί (π.χ. 5 ομάδες, 5 ζωγραφιές) και θα σαρώσουν τις ζωγραφιές τους. Ταυτόχρονα θα δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και τα άλλα δύο σχολεία. Μόλις, συγκεντρωθούν και σαρωθούν  όλες οι ζωγραφιές θα ξεκινήσει η ηχογράφηση της αφήγησης του παραμυθιού από τους μαθητές. Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ψηφιακή αφήγηση του παραμυθιού ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα παρουσιαστεί με την εφαρμογή Flip Snack Edu. Η ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Lanthem (2005) (ο.α. στο Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010) είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας.  Είναι μια σχετικά νέα μορφή τέχνης, η οποία χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δημιουργία ιστοριών. 

Το παραμύθι χωρίστηκε σε τρία μέρη ως εξής:
(σελίδες όπως φαίνονται στον μικρό αναγνώστη)
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip_babalu/Default.html
α) Το πρώτο μέρος το ανέλαβε το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κέας (από το εξώφυλλο έως τη σελίδα 9). 

β) Το δεύτερο μέρος το ανέλαβε το Νηπιαγωγείο Αιγάλεω (σελίδες 10-17). 

γ) Το τρίτο μέρος το ανέλαβε το Νηπιαγωγείο του Νέου Ηρακλείου (σελίδες 18-τέλος)"
Πηγή: http://paramythetwin.blogspot.gr/2015/05/blog-post_5.html

Απολαύστε το παραμύθι "Η Μπουμπού και η Μπαμπαλού" οργανωμένο σε ηλεκτρονικό βιβλίο με αφήγηση, με τις ζωγραφιές και τις ηχογραφημένες αφηγήσεις των μικρών μαθητών:


Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Δικαιολογητικά για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τo Δημοτικά 2015 - 2016

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
ε. Δήλωση του γονέα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Παράλληλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.


Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο;

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου στα παιδιά δόθηκε η οδηγία να ζωγραφίσουν και να γράψουν όπως μπορούν πώς πέρασαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είχε προηγηθεί σχετική συζήτηση στην παρεούλα.

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

Γιορτή της μητέρας

Χρόνια πολλά μανούλες!!!

Να κάποια πράγματα που ανέφεραν τα παιδάκια σας ότι κάνετε για αυτά:


Τα παιδιά υπαγόρευσαν και η εκπαιδευτικός έγραψε σε άσπρο χαρτόνι. Έπειτα ήρθε η ώρα της διακόσμησης:
Γι αυτά και για άλλα πολλά η αγάπη μας μανούλες για σας μεγαλώνει,... μεγαλώνει....
Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

Ηλεκτρονικά παζλς

Την Πέμπτη, μετατρέψαμε ζωγραφιές των παιδιών σε ψηφιακά παζλς στην ιστοσελίδα http://www.jigsawplanet.com. Τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες της εκπαιδευτικού σχετικά με τα βήματα δημιουργίας παζλ...:


ανέβαζαν την ζωγραφιά από τον υπολογιστή


επέλεγαν τον αριθμό των κομματιών


επέλεγαν σχήμα των κομματιών


πατούσαν το κουμπί "CREATE".


Τέλος έπαιζαν και συναρμολογούσαν το παζλ


Κάποια παιδιά προτίμησαν να παίξουν ένα παζλ από αυτά που είχαν δημιουργηθεί ήδη και όχι να δημιουργήσουν νέο.

Εδώ είναι τα παζλ που δημιουργήθηκαν εχθές. Οι μικροί μαθητές μας και φίλοι μπορούν να τα συναρμολογήσουν σε υπολογιστή, εξασκώντας έτσι την "λεπτή κινητικότητα" και τον "οπτικοκινητικό τους συντονισμό", καθώς θα χρησιμοποιούν το ποντίκι για να "πιάνουν και να σέρνουν" τα κομμάτια στις σωστές θέσεις.

preview
20 piece3 etwinning

preview12 piece7 etwinning


preview12 piece4 etwinning b preview20 piece3 etwinning preview20 piece4etwinning preview12 piece1 etwinning preview12 piece5 etwinning
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...