Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής


Από την προηγούμενη εβδομάδα η τάξη του 1ου ολοήμερου τμήματος διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο υπολογιστής, μας διατέθηκε από συγγενικό πρόσωπο νηπιαγωγού του σχολείου μας για να χρησιμοποιηθεί την τρέχουσα σχολική χρονιά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπως ίσως είναι γνωστό, από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προβλέπεται η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με το ΑΠΣ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως υποστηρικτικό εργαλείο για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη. Συγκεκριμένα στον "Οδηγό Νηπιαγωγού" αναφέρεται:
Για να κατανοήσουν τα μικρά παιδιά τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι αναγκαίο να τον δουν να χρησιμοποιείται για αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών και επίλυση πραγματικών προβλημάτων σε ένα πλαίσιο που έχει νόημα για τα ίδια. Η εκπαιδευτικός μπορεί να προωθήσει τη σύνδεσή του με μια σειρά από δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη.

Ακόμη αναφέρεται:
..ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αξιοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο στο νηπιαγωγείο είναι πλέον αναπό­φευκτη, με δύο διακριτούς στόχους:

  •  Να αντιληφθούν τα μικρά παιδιά ποιες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου εξυπηρετούν οι νέες τεχνολογίες και σε τι χρησιμεύουν στη ζωή μας

  •  Να αναπτύξουν (τα παιδιά) δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων -και κυρίως του ηλεκτρονικού υπολογιστή- ως εργαλείων για τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και τις παραγωγές τους
    (Πηγή: "Οδηγός Νηπιαγωγού", Παιδαγωγικό Ινσστιτούτο)Μαίρη Φουρνάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...