Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

"ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ", "Prezi", ένα online εργαλείο παρουσιάσεων στο Νηπιαγωγείο


Η ανάρτηση αυτή έγινε μαζί με τα παιδιά του 1ου ολοήμερου τμήματος. Ο τίτλος της ανάρτησης καθώς και της παρουσίασης Prezi έχει γραφτεί από τα παιδιά με τη χρήση του πληκτρολογίου. Τα παιδιά συζητούσαν ποιό γραμμα έπρεπε να γράψουν κάθε φορά για να γραφτεί η λέξη "ΧΡΣΙΤΟΥΓΕΝΝΑ". Έτσι έμαθαν το δίφθογγο "ου" πολύ καλά, μέσα από μια δραστηριότητα που είχε νόημα και ενδιαφέρον για αυτά!

Τα παιδιά στην πρώτη γνωριμία τους με διαδικτυακά εργαλεία παρουσιάσεων, δημιούργησαν με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού μια παρουσίαση φωτογραφιών με το εργαλείο "Prezi", στα πλαίσια της δραστηριότητας κατασκευής χειροτεχνίας: Άγιος Βασίλης για τη χρήση σε αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε "Start Prezi" και έπειτα περιηγηθείτε με τα βελάκια στο κάτω μέρος της οθόνης.
Και μερικές λεπτομέρειες σχετικά με τους εκπαιδευτικούς στόχους της δραστηριότητας αυτής, για τους αγαπητούς μας γονείς, μια και είχαμε αναφερθεί σε κάποιους από αυτούς στην 1η συνάντηση γονέων.
Η δραστηριότητα αυτή μεταξύ άλλων εξυπηρετεί και τους πιο κάτω διδακτικούς στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, που αφορούν στον εγγραμματισμό των παιδιών καθώς και στην προαγωγή της Μαθηματικής σκέψης:

Παιδί και Γλώσσα:

Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκεται τα παιδιά:
  • να κατανοήσουν τη σηµασία  της γραφής ως µέσου  επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών, µεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης (κείμενα που μεταδίδουν πληροφορίες για το "γιατί" και "πώς" της κατασκευής) 
  • να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους
Παιδί και Μαθηματικά:

Με τη δραστηριότητα αυτή επιδιώκεται τα παιδιά:
  • να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις : Ενθαρρύνονται µ ε βιωµατικό τρόπο  να επισηµαίνουν απλές χρονικές σχέσεις όπως ... η χρονική ακολουθία... (ακολουθία συγκεκριμένης σειράς ενεργειών για την εισαγωγή (μεταφόρτωση) των φωτογραφιών στην παρουσίαση)
  • να εµπλουτίζουν τη γλώσσα και µε λέξεις που συνδέονται µε τα µαθηµατικά, να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία (α εµπλουτίζουν τη γλώσσα µ ε λέξεις που συνδέονται µ ε τα µαθηµατικά ( π.χ. προσθέτω, µοιράζω, µεγαλύτερο, µικρότερο  από κ.ά.))

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...