Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

Δημιουργία κειμένου πρόσκλησης για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.

Ετοιμάσαμε το κείμενο για την πρόσκληση στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.

Σε άλλη στιγμή είχαμε αναφερθεί στις προσκλήσεις: τί είναι, πού τις χρησιμοποιούμε και γιατί.
Ανακαλέσαμε στην μνήμη μας όσα ξέραμε για τις προσκλήσεις και κατόπιν συζητήσαμε τί θα γράψουμε στην δική μας.
Το κείμενο που καταλήξαμε μετά τη συζήτηση, το υπαγόρευαν τα παιδιά στη νηπιαγωγό, η οποία το έγραφε σε χαρτί επάνω σε πίνακα έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να βλέπουν τί ακριβώς γράφει και πώς.
Αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούμε στο νηπιαγωγείο μεταξύ άλλων για την επίτευξη των στόχων:
Με αυτό τον τρόπο οι μικροί μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν τη φορά γραφής (από επάνω προς τα κάτω και από δεξιά προς τα αριστερά).
Ακόμη έτσι είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην φωνολογική επίγνωση (κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ήχο).
Ακολουθούν φωτογραφίες από τη διαδικασία.


Να και η πρόσκλησή μας:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...